Jaime Lorente

साठी प्रसिद्ध असलेले: Acting

वाढदिवस: 1991-12-12

जन्मस्थान: Murcia, Spain

त्याला असे सुद्धा म्हणतात: Jaime Lorente López, 하이메 로렌테

Jaime Lorente