Gigi Orsillo

Known For: Acting

Birthday: 1981-06-19

Place of Birth: Tulsa, Oklahoma, USA

Also Known As: Gigi Graham, Gigi Graham Orsillio, Gigi Graham Orsillo

Gigi Orsillo