129 Pikëpamjet
2 Good 2 Be True

2 Good 2 Be True

129 Pikëpamjet
Car mechanic Eloy makes a terrible first impression on Ali, who works for a real estate magnate. But both of them are hiding their true personas.

Koha e ekzekutimit: 31:14 minuta

Cilësia: HD

Data e parë e ajrit: May 16, 2022

Data e fundit e ajrit: Aug 08, 2022

Episodi: 130 Episodi

Sezoni: 1 Sezoni

IMDb: 3.612